Hacienda el Lince majandab mahedalt

Hacienda el Lince maadel on alati kasvatatud piirkonnale omaseid kultuurtaimi. Maavalduse maadelt on läbi aegade saadud rikkalikku toitu oma pere jaoks ning väikest ülejääki on jõudumööda realiseeritud. On teada, et selles väikemajapidamises pole omanikud kunagi kasutanud kunstlikke väetisi või lisaaineid saagikuse suurendamiseks. On suur õnn, et Hacienda el Lince eelmised peremehed on jätnud pärandiks sellise puhta ja kunstlikult muutmata keskkonna.

Tänased Hacienda el Lince peremehed jätkavad maheda majandamise traditsioone ning sekkuvad taimekasvatusse minimaalselt. Eesmärk ei ole saagikust maksimaalselt suurendada, vaid tagada, et kõik kasvatatav oleks puhas ja tevislik.

Alates 2020. aastast turustatakse Hacienda el Lince mandleid ja oliiviõli nii Hispaanias kui Eestis. Tõendamaks Hacienda el Lince toodete puhtust anti 2019. aastal sisse taotlus maavalduse toodetele mahetoodangu sertifikaadi saamiseks. Vajalike proovide ja protseduuride järgelt taotlus rahuldati ning 2022. aastast omab Lince mahesertifikaati ning kasutab oma toodangul mahemajandamist tõendavat organic-märki.Traditsiooniline maaviljelus hoiab kvaliteedi kõrgel

Hacienda el Lince oliivi- ja mandlikasvatus käib täna samal moel nagu see on pikki aastaid olnud. Pinnase väetamiseks või kahjurite tõrjeks on kasutusel vaid looduslikud vahendid. Oma osa annavad viljapuude kasvatamisse suured lambakarjad, kes mööda Montes de Malaga nõlvu karjaste saatel liiguvad. Lambad aitavad hoida maapinda rohtu kasvamast ning samal ajal väetab sõnnik pinnast. Samuti on oma roll mägedes elutsevatel metssigadel, kes küll vahel põllupidajatele palju meelehärmi teevad, kuid oma rohkearvuliste karjadega ka maapinda kobestada ja väetada aitavad. Viljapuude tolmlemisele aitavad kaasa Montes de Malaga piirkonna majapidamised, kes mesilasi peavad.

Mandlite ja oliivide koristus toimub Hacienda el Linces viisil, nagu see on käinud juba aastasadu. VIljad korjatakse puid raputades või käsitsi puudelt noppides. Kuigi selline saagikoristus on aeganõudvam ning saadav saak mõnevõrra väiksem, tagab valdavalt käsitööna toimuv saagikogumine lõpptoodete parema kvaliteedi.

Puhtalt ning südamega kasvatatud toit on see, mille nimel tasub pingutada!